DPS SENIOR

Dům s pečovatelskou službou Bystřice

Dokumenty a formuláře

K žádostem je nutno k vypsat a podepsat souhlas se zpracováním osobních, citlivých a jiných údajů klienta sociální služby a souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktních osob klienta sociální služby

 

Žádost o zavedení pečovatelské služby - zde ke stažení

Zásady pro přidělení bytu zvláštního určení v DPS- Senior včetně žádosti - zde ke stažení

Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u pečovatelské služby a výše úhrad za jejich poskytování - zde ke stažení