DPS SENIOR

Dům s pečovatelskou službou Bystřice

Ježíškova vnoučata

Ve čtvrtek 16.11.2017 se uživatelé DPS Senior zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

Zaregistrovali jsme 8 přání pro Ježíškova vnoučata a hned jsme se dočkali pozitivní zpětné vazby. Dárečky už jsou na cestě ! Bylo zahájeno jednání s paní, která dáreček přiveze osobně.

Ani nevíte, jakou máme radost.

Děkujeme všem dárcům a Českému rozhlasu a krásný projekt. ( jeziskovavnoucata.cz)