DPS SENIOR

Dům s pečovatelskou službou Bystřice

KONTAKTY

DPS Senior
Bystřice č. 1317
739 95  Bystřice nad Olší

tel. 558 337 470, 558 995 150
mobil: +420 702 097 304
e-mail: dps@bystrice.cz

Dům s pečovatelskou službou DPS - SENIOR

DPS - SENIOR je dům zvláštního určení, ve kterém mohou získat byt občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou použivateli invalidního důchodu, jejichž zdravotní stav je takový, že jim umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách za předpokladu, že jim budou poskytnuty pečovatelské služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu avšak nepotřebují komplexní péči. 

Poskytována sociální služba

Pečovatelská služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.
Pečovatelská služba poskytována v domácnostech občanů v DPS-SENIOR
 

Charakteristika uživatele

Senioři a zdravotně postižení včetně invalidních důchodců
 

Praktické informace

Provozní doba: v pracovní dny od 07:00 hodin do 19:30 hodin,
o víkendech a svátcích od 07:00 hodin, do 17:30 hodin
Kapacita služby: 60 bytů ; 70 osob
Bezbariérovost: částečná (9 bytů)
Bydlení: zájemci o byt si podávají žádost o přidělení bytové jednotky v DPS-SENIOR na Obecní úřad v Bystřici, sekretariát
 
Bližší informace : OÚ Bystřice, Bc. Romana Borská, tel. 558 995 129, fax. 558 995 120
DPS-SENIOR, Mgr. Monika Kovářová, tel. 558 337 470, 558 995 150, 702 097 304
Využívání služeb: na základě písemné smlouvy s poskytovatelem a vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění
 
Rozsah služeb:
 
- pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ( pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy na nehty, pomoc při použití WC)
 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla - obědů, pomoc při přípravě jídla a pití - snídaně, večeře, svačinky)
 
 - pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu, běžné nákupy a pochůzky, velké nákupy, praní a žehlení prádla)
 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení osoby k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veškeré služby)
 
Úhrada služeb : úhrada za poskytované úkony se řídí platnými legislativními předpisy a usnesením Rady obce Bystřice.

pečovatelská služba je spolufinancována z prostředků  Moravskoslezského  kraje